Verloskunde majanka Groningen

Werkwijze


Omdat ik het belangrijk vind dat we elkaar leren kennen en dat ik jullie wensen leer kennen, werk ik één-op-één; ook wel "caseload-verloskunde" genoemd. Net als iedere praktijk bied ik het standaardpakket aan zwangerschapszorg aan van ongeveer 13 consulten tijdens de zwangerschap, begeleiding bij de bevalling en tijdens de kraamweek. Maar aangezien niemand standaard is, blijven we steeds in overleg over wat jij nodig hebt.

Begeleiding

Tijd, rust en vertrouwen staan centraal in de begeleiding die ik bied. Bij de bevalling blijf ik bij jullie vanaf het moment dat jullie dat nodig hebben. Voor mij is het logisch dat de barende zelf kiest hoe en waar ze baart, thuis of in het ziekenhuis, liggend, staand, op de kruk of in bad. Het is jouw bevalling, dus jij beslist!


Omdat ik in principe alleen werk, en de tijd voor je neem die er nodig is, neem ik maximaal 4 tot 5 uitgerekende zwangeren per maand aan. Wanneer ik met mijn gezin vakantie wil vieren, neem ik een periode geen zwangeren aan. Bij ziekte of afwezigheid zijn Wendy Wielenga en Verloskees mijn achterwacht. Dat betekent dat zorg voor jullie altijd gegarandeerd is.